Hjältarnas Tid

Träskmor

Våra hjältar tar sig framåt genom den dimmiga, kalla natten i träsket Dunkelstank, knuffandes den sårade storvätten Gorm framför sig. De är på väg till Träskmor, där den försvunna getaherden ska vara.

På vägen stöter de på en frusen vandrare som verkar vara på irrvägar, en fingerflink entreprenör och resande i värdesaker, framförallt andras. Kort sagt en tjuv som gått vilse i träsket på väg till Ytterbyn, eller kanske framförallt på väg bort från Hamre Brygga.

Tillsammans slår de följe mot Träskmor. Det hinner nästan bli midnatt innan de kommer fram till en serie små klippöar i träsket, där ser de först en sen flera märkliga, skrämmande varelser. De är stora som vättar, men täckta i svartgröna, slingrande, gölvattensdrypande rankor som växer ur deras tomma ögonhålor och täcker hela kroppen så man bara anar den sjukligt blekgrån, uppsvullna huden innanför. De rank-klädda vättarna attackerar, men faller för slag och pilar. Då dyker en jättelik rankklädd varelse upp. Fyra meter reser den sig över det stinkande vattnet med tentakellika växtrankor som klär även dem.

Striden böljar fram och tillbaka över träsköarna och hjältarna undviker med nöd och näppe att bli nermejade av jättens stora trästock som den använder som klubba. De lyckas nedkämpa den och inte långt därifrån, under sjuklig Ek hittar de en rothåla där ytterligare varelser i olika fall av förruttnelse och omvandling till rank-klädda träskfällingar är fastbundna bland rötterna. De hittar också getaherden och getterna, vid liv med medfarna. Slutligen, i ett hörn av rothålan ligger ett skelett, nästan en mumie, helt orörd av rankorna. Han är klädd i en ringbrynja som skiner blankt med det hjort-insigniers som representerar huset Argios, den förra kungafamiljen, på bröstet. Han har även en oöppnad depescher på sig med samma sigill.

Comments

Ulmus Ulmus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.