Hjältarnas Tid

Träsket Dunkelstank

Herde på vift

Våra hjältar har tagit sig ut i träsket Dunkelstank för att hitta getaherden Hans. De har blivit överfallna av vättar som de drivit tillbaka och fångat en storvätte. Storvätten har avslöjat att Hans och hans tre getter är tagna till Träskmor, en varelse eller ett fenomen som vätten uppenbarligen fruktar, men inte lyckas beskriva närmre.

Dunkelstank_en_natt_i_februari.jpg

Comments

Ulmus Ulmus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.