Main Page

Översikt över landet Karn

Historia

Karn är ett gammalt rike, grundat för flera hundra år sedan, men det är inte det första rike som har satt ner sina standard mellan Kummelbergen i väst och Vittsund i öst. Många hundra år innan Kung Arkon I lade kronan på sin hjässa och utropade Karns kungadöme så var landet en del av det Fariska Imperiet. Imperiet hade sitt säte söder om Briskhavet och erövrarna kom i båtar och lade under sig de stammar av alver, ljustroll och misslor som bodde här då. Med imperiet kom allehanda folkslag, men framförallt människor, ett folkslag som tidigare inte bebott Karn. Människorna jagade bort de tidigare invånarna och anlade städer och byggde vägar. Alverna och ljustrollen flyttade långt in i Karns urskogar, misslorna gav sig ut på hedarna och dvärgarna sökte sig upp i bergen till sina egna riken och blev alltmer världsfrånvända i sina grottstäder.

Men imperiet föll, för nästa tusen år sedan stod ett stort inbördeskrig i söder och de Fariska adels- och ämbetsmännen fyllde skeppen och seglade söderut. De kom inte tillbaka. Istället föll provinsen in i en mörk tid där vättar och oknytt åter vågade sig på de mänskliga bosättningarna. Efter mörkertiden grundades kungariket Karn och bestod genom en serie kungar, fram tills för ca 20 år sedan när den sista kungen, Adrian II, försvann utan några arvingar. Istället tog Riksståthållare Henrik Ulv över makten och med honom kom en ny mörk tid. Nu bar vättarna och trollen uniform och ulvryttarna red för Riksståthållaren. Byar brandskattades och böndernas söner släpades iväg till det krig som rasat i två decennier i österled.

Main Page

Hjältarnas Tid Ulmus Ulmus