Hjältarnas Tid

Träskmor

Våra hjältar tar sig framåt genom den dimmiga, kalla natten i träsket Dunkelstank, knuffandes den sårade storvätten Gorm framför sig. De är på väg till Träskmor, där den försvunna getaherden ska vara.

På vägen stöter de på en frusen vandrare som verkar vara på irrvägar, en fingerflink entreprenör och resande i värdesaker, framförallt andras. Kort sagt en tjuv som gått vilse i träsket på väg till Ytterbyn, eller kanske framförallt på väg bort från Hamre Brygga.

Tillsammans slår de följe mot Träskmor. Det hinner nästan bli midnatt innan de kommer fram till en serie små klippöar i träsket, där ser de först en sen flera märkliga, skrämmande varelser. De är stora som vättar, men täckta i svartgröna, slingrande, gölvattensdrypande rankor som växer ur deras tomma ögonhålor och täcker hela kroppen så man bara anar den sjukligt blekgrån, uppsvullna huden innanför. De rank-klädda vättarna attackerar, men faller för slag och pilar. Då dyker en jättelik rankklädd varelse upp. Fyra meter reser den sig över det stinkande vattnet med tentakellika växtrankor som klär även dem.

Striden böljar fram och tillbaka över träsköarna och hjältarna undviker med nöd och näppe att bli nermejade av jättens stora trästock som den använder som klubba. De lyckas nedkämpa den och inte långt därifrån, under sjuklig Ek hittar de en rothåla där ytterligare varelser i olika fall av förruttnelse och omvandling till rank-klädda träskfällingar är fastbundna bland rötterna. De hittar också getaherden och getterna, vid liv med medfarna. Slutligen, i ett hörn av rothålan ligger ett skelett, nästan en mumie, helt orörd av rankorna. Han är klädd i en ringbrynja som skiner blankt med det hjort-insigniers som representerar huset Argios, den förra kungafamiljen, på bröstet. Han har även en oöppnad depescher på sig med samma sigill.

View
Träsket Dunkelstank
Herde på vift

Våra hjältar har tagit sig ut i träsket Dunkelstank för att hitta getaherden Hans. De har blivit överfallna av vättar som de drivit tillbaka och fångat en storvätte. Storvätten har avslöjat att Hans och hans tre getter är tagna till Träskmor, en varelse eller ett fenomen som vätten uppenbarligen fruktar, men inte lyckas beskriva närmre.

Dunkelstank_en_natt_i_februari.jpg

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.