Välkommen till Hjältarnas Tid!

Länkar

Husregler

Bakgrund

Ni är hjältar i vardande, födda och uppväxta i Ytterby, en liten by i utkanten av landet Karn. Öster och norr om er ligger Landsheden, ett vidsträckt landskap av omväxlande karga kullar, marskland och knotiga små skogar. Tre dagars färd österut längs gamla landsvägen ligger Silke Älv och om man korsar med färjkarlen över kommer man till den lilla staden Hamre Brygga på älvens östra strand. Ytterligare något västerut ligger Hamrehus där furst Georg Hamre håller hov (och kanske framförallt driver in skatt).

Långt bortom Hamrehus ligger Karnsborg, landets huvudstad, vid Arkadälvens utlopp. I Karnsborg sitter sedan 20 år tillbaka, när kung Adrian II försvann, riksståthållare Henrik Ulv. Sedan Ulv tog över tronen har en skugga sänkt sig över landet. Vättar och troll, som tidigare drivits tillbaka till de djupa skogarna går nu klädda i Ulvs vapenfärger och driver in skatt åt riksståthållaren. Rykten går om ett krig i österled och landets söner och döttrar tvångsrekryteras att tjäna under Ulvs svartkonstnärer. För de som kritiserar Ulvs styre kan det hända att Ulvriddare kommer om natten och för bort dig till fängelsehålorna i Sotberget.

Ytterbyn ligger i en dalgång på sluttningarna av Trollstädet ett berg i bergskedjan Kummelbergen som sträcker sig i nord-sydlig riktning och som markerar västra gränsen för Karn. Väster om Kummelbergen ligger Skärsmarken, en liten landremsa längs havet (som bara kallas Havet). Skärsmarken är ett område av fjordar, vikar, öar och kobbar som tack vare tidvattnet är mycket svårnavigerat och förrädiskt. Folket som bor här är karga och härdiga.

På Trollstädets sluttningar lever misslor (ett alvliknande, småväxt folkslag med sameliknande kultur) och längst upp på bergets platåliknande topp ligger den gamla dvärgstaden Kurun, en gång huvudstad i ett rike som täckte hela Kummelbergen, men numera mest ruiner med några hundra invånare.

Söder om Ytterby ligger Furveden, en djup urskog som följer Kummelbergen söderut i många mil. Bland dess stammar lever alver och ljustroll, men också skogstroll, vättar och annat oknytt. Norrut sträcker hedmarken ut sig ända upp tills Kummelbergen böjer av österut och bortom Kummelbergens norra utlöpare vet ingen vad som ligger, bergen här är branta och de få passen är fyllda av is och härjas av istroll och frostjättar.

Hjältarnas Tid

Ulmus matshaller Mossaldo MirMan jokke